Boek: Mindful Omgaan met Verlies

De laatste 10 jaar is er een toenemende belangstelling voor mindfulness en de betekenis die de beoefening hiervan kan hebben voor de manier waarop we in ons leven staan. In dit boek wordt het omgaan met verlies en wat mindfulness daarin kan betekenen bij elkaar gebracht. Zes mensen, die allen een ingrijpend verlies hebben meegemaakt, vertellen in hoofdstuk 4 hun verhaal. Zij belichten daarin de waarde die mindfulness voor hen in het rouwproces, in hun leven heeft: na de dood van een partner, na een echtscheiding, na de dood van een kind, na ontslag, na de diagnose Parkinson, na de zelfdoding van een partner. Bijgevoegd een Cd met meditatieve oefeningen.

mindfulomgaancover

Drs. Mieke Ankersmid is coach bij verlies en mindfulnesstrainer. Zij werkt sinds 1995 op het gebied van ‘omgaan met verlies en verdriet’, door dood, scheiding, adoptie, ontslag, in individuele sessies en in groepen. Zij doet dit als zelfstandige vanuit haar eigen Bureau voor Verandering & Verankering als trainer, coach, therapeut met een breed palet aan werkvormen. De illustraties zijn van Nicole van Minnen, tekendocent en counselor voor leerlingen die met verlies geconfronteerd worden.

 

Contact

Mieke Ankersmid
Email: mieke@ankersmid.nl
Tel: 06 51717885