“Boekbespreking
Gids voor rouw en verwerking”

Tekst: Rombout (ps.)
Verschenen in Klantenkrant GGZ Groningen, oktober 2002.

Mieke Ankersmid
Verlaat Verdriet
Bureau voor Verandering & Verankering
Berg en Dal, 2002

Ruim tien procent van de mensen die nu tussen de twintig en zeventig jaar zijn, hebben voor hun twintigste levensjaar één of beide ouders verloren. Voor velen blijkt het een ingrijpende gebeurtenis te zijn geweest, die tientallen jaren later nog voor grote problemen kan zorgen. Tot voor kort was er weinig aandacht voor deze problematiek. Reden genoeg voor Mieke Ankersmid, die zelf ook haar moeder op jonge leeftijd verloor, ermee aan de slag te gaan. Het resultaat is het boek “Verlaat Verdriet”.
Het boek is een overzichtelijke gids voor mensen die met bovengenoemd probleem te kampen hebben. Heel grondig en ordelijk wordt het probleem en de factoren die daarbij een rol spelen geanalyseerd, vanaf de dood van een ouder tot de positieve erfenis. De belangrijkste boodschap van het boek is dat in een groot aantal gevallen de dood van één of beide ouders niet goed verwerkt is. Veelal wordt er na de dood van een ouder niet over het verlies gepraat, maar is er slechts een groot stilzwijgen. Voor rouw is in veel gevallen geen plaats.

Herkenning

De pijn als gevolg van het verlies breekt bij velen pas later door. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren op een belangrijk moment in het leven waarbij het gemis sterk wordt gevoeld of door een nieuw ingrijpend verlies. De altijd weggestopte pijn kan zich dan uiten door lichamelijke en geestelijke klachten. Vaak is het niet direct duidelijk dat het verlies van een ouder hiervan één van de oorzaken is. Als men vermoedt dat het verlies van een ouder een rol speelt, raadt de schrijfster van “Verlaat Verdriet” aan om alsnog het rouwproces in gang te zetten. Soms is hulp zoeken daarbij noodzakelijk. Ook lotgenotengroepen blijken in de praktijk nuttig te kunnen zijn bij de verwerking. Dit proces kan veel tijd in beslag nemen, maar uiteindelijk kan volgens Ankersmid in veel gevallen het verlies van één of beide ouders een plaats worden gegeven in het leven. “Integreren en niet vergeten” is daarbij het motto. “Verlaat Verdriet” is een overzichtelijk boek, dat inzicht geeft in de aangesneden problematiek en handvaten biedt voor de verwerking. Verder zal het zeker aan mensen herkenning en erkenning van hun problemen kunnen bieden. En dat is vaak een belangrijke stap op weg naar verwerking. Mede door het feit dat psychologenjargon zorgvuldig vermeden is, is het boek makkelijk leesbaar. Ook de talrijke citaten en gedichten dragen daartoe bij.

 

Contact

Mieke Ankersmid
Email: mieke@ankersmid.nl
Tel: 06 51717885