TEAMTRAINING

Soms loopt het niet lekker in een team; zijn er dingen die niet uitgesproken worden, wordt er meer OVER dan MET elkaar gepraat. De productiviteit kan ernstig lijden onder deze belemmerende sfeer.

Echt prettig en effectief samenwerken in een team gaat niet vanzelf.

Soms ontwikkelen groepen werknemers zich tot een succesvol samenwerkingsverband. Soms echter wordt er nauwelijks meer gepresteerd door onderling geruzie en gekonkel. Ergens tussen deze twee extremen speelt een teamgebeuren zich meestal af.

Er kunnen in de loop van de tijd patronen zijn ontstaan die niet (meer) effectief zijn.

Dan kan het goed zijn samen tijd en rust te nemen om te zorgen dat je weer op een lijn komt met elkaar en te werken aan een verbetering van de onderlinge relaties.

 

Doelgroep:

teams van 5 – 20 mensen:

  • die nieuw gevormd zijn en elkaar + elkaars mogelijkheden en wensen beter willen leren kennen, of:
  • die grote veranderingen doormaken en daarin hun positie willen bepalen, of:
  • waarin onderlinge problemen / irritaties de sfeer en de effectiviteit ondermijnen.

Inhoud:

De thema’s die in een training aan de orde kunnen komen, zijn:

  • het bevorderen van open communicatie en feedback
  • het opruimen van ballast uit het verleden
  • het opdoen van nieuw inspiratie en werkmotivatie
  • het beter zien en benutten van elkaars kwaliteiten
  • het genereren van creatieve oplossingen voor knelpunten en problemen.

Vorm:

Ik lever maatwerk. dat betekent dat in nauwe samenwerking met de opdrachtgever wordt bekeken welke trainingsvorm het meest geschikt is om het resultaat te bereiken dat beoogd wordt. Probleemanalyse door voorgesprek(ken) en/of de observatie van bijvoorbeeld een teamoverleg.

Ik zorg voor een afwisselend programma met verschillende werkvormen. Ik maak veel gebruik van de spellen die ontwikkeld zijn door collega Peter Gerrickens, o.a.: het kwaliteitenspel, inspiratiespel, vaardighedenspel, waarden- en normenspel (zie www.kwaliteitenspel.nl). Deze spellen kunnen een uitstekend hulpmiddel zijn om de kern van de zaak op tafel te brengen.

Aan het eind van de training wordt zorg gedragen voor een verankering van het positieve resultaat.

 

 

Contact

Mieke Ankersmid
Email: mieke@ankersmid.nl
Tel: 06 51717885

Email Nieuwsbrief

Wil je mijn nieuwsbrief via email ontvangen, stuur dan een mailtje naar mieke@ankersmid.nl