OMGAAN met VERLIES:

  • van een naaste collega – door uitval, door de dood;
  • confrontatie (als leidinggevende / als collega) met een medewerker die in zijn persoonlijk leven een ingrijpend verlies meemaakt
  • van jouw plek / functie, bv door reorganisatie

Het verlies van een collega door overlijden is een ingrijpende ervaring voor een team. De neiging kan zijn zo snel mogelijk ‘back to normal’ te gaan. Niet altijd werkt dit goed uit en is het nodig specifiek aandacht te besteden aan deze ingrijpende gebeurtenis om het een goede plaats in het geheel te kunnen geven. Om het gevoel te hebben echt recht te doen aan de overledene kan het goed zijn hier even expliciet de tijd voor te nemen.

Ook kun je als team / als leidinggevende geconfronteerd worden met een collega die een ernstig verlies heeft geleden (bijv. door het overlijden van een dierbare; door een scheiding) of die te maken krijgt met een groot verdriet.
Omdat velen van ons zich onhandig voelen in dit soort situaties wordt hierover niet altijd op een goede manier contact gemaakt. Dit kan schade berokkenen aan de (werk-)relatie en invloed hebben op de betrokkenheid en aanwezigheid van deze collega op de werkplek.
Een andere reden om niet veel te doen in dit soort situaties is de gedachte dat het teveel tijd zou vergen of dat het te emotioneel zou zijn. Een kort woord / een klein gebaar kan echter al veel betekenen. Het onderdrukken van emoties heeft meestal een schadelijker effect dan het (op een goede manier) uiten ervan. Een kwalitatief goed contact kan winst opleveren. Het zal beide partijen een beter gevoel geven.
Het verlies van een ander kan ook de eigen verlieservaringen of de angst voor verlies raken – dit kan zo confronterend zijn dat het contact met de ander wordt vermeden.

Reorganisaties kunnen de oorzaak zijn van gevoelens van verlies en rouw. Vaak wordt te snel overgegaan naar het functioneren op een nieuwe plek en wordt voorbijgegaan aan verlies, afscheid, rouw. Aandacht hiervoor helpt een beter overgaan naar de toekomst. 

Vorm: In overleg met betrokkenen lever ik maatwerk. In een voorgesprek bepalen we wat het meest passend is voor uw situatie

Mogelijkheden kunnen zijn:

Een bijeenkomst waarin ik een team rondom een verlieservaring begeleid. Ik geef een inleiding over het verloop van een rouwproces en de mogelijke reacties die dit kan oproepen, zowel bij degene die het verlies heeft geleden als bij de omgeving.
Ik bied verschillende werkvormen die een klimaat scheppen waarin mensen op een niet-bedreigende manier met elkaar in gesprek kunnen gaan over iets dat hen geraakt heeft. Hieruit kunnen acties voortkomen om alsnog iets te ondernemen voor een goede verwerking, zodat dit een plaats kan krijgen in het teamgebeuren.

Prijs: € 600,- per uitvoerend dagdeel; voorbereidingskosten in overleg.

Ik werk hierin samen met Karin den Hollander : www.karindenhollander.nl

Ook tot de mogelijkheden behoort:

– Coaching van de leidinggevende om dit zelf met zijn / haar team op te pakken.

– Individuele coaching voor betrokkenen op het gebied van verliesverwerking.

 

 

Contact

Mieke Ankersmid
Email: mieke@ankersmid.nl
Tel: 06 51717885

Email Nieuwsbrief

Wil je mijn nieuwsbrief via email ontvangen, stuur dan een mailtje naar mieke@ankersmid.nl