LEZINGEN / KORTE WORKSHOPS
Omgaan met verlies en verdriet:

De afgelopen jaren heb ik regelmatig lezingen gehouden en workshops gegeven voor verschillende doelgroepen:

  • Lotgenoten
  • Hulpverleners (maatschappelijk werkenden, GGZ-therapeuten, haptotherapeuten, schoolbegeleiders
  • Vrijwillige en professionele begeleiders rondom sterven en rouw
  • Vrouwenorganisaties
  • Leidinggevenden die in hun werk geconfronteerd werden met mensen die een ingrijpend verlies meemaakten.

Ik vertel graag over het werk dat mij zo na aan het hart ligt. Mijn verhaal wordt rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk en er is natuurlijk ruimte voor vragen en opmerkingen uit het publiek.

Ik maak een programma ‘op maat’. Er is een duidelijke opzet en structuur, die in een voorgesprek met de opdrachtgever(s) wordt besproken en aangepast aan de doelen en wensen van de doelgroep.

De inhoud kan zijn:
• Rouw in het algemeen
• Specifiek verlate rouw
• Specifiek: het verlies van een ouder op jonge leeftijd. 

Vorm:
Kan variëren naar gelang de wensen van de opdrachtgever(s), van een korte lezing / workshop tot een invulling van een hele dag.
Aantal deelnemers: van een klein groepje tot enkele honderden (bijvoorbeeld als onderdeel in een symposium).

Prijs:
Afhankelijk van vorm en doelgroep in overleg vast te stellen.

 

 

Contact

Mieke Ankersmid
Email: mieke@ankersmid.nl
Tel: 06 51717885